Oudercommissie

Wat is de oudercommissie?

Uw inbreng is gewenst. Samen met de oudercommissie bespreekt het Woldkasteel ongeveer vier keer per jaar de gang van zaken. Tijdens deze bijeenkomst komen onderwerpen aan bod als pedagogische visie, openingstijden en voeding. De oudercommissie heeft hierin een adviserende rol en het Woldkasteel hecht veel waarde aan de inbreng. Verslagen worden gepubliceerd op de ouderportaal.

Bovendien kunnen ouders vragen, ideeën, opmerkingen of klachten aan de oudercommissie richten, als zij denken dat ze daarmee niet bij de leiding terecht kunnen. De oudercommissie inventariseert, bemiddeld en kan eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en acties ondernemen we in goed overleg, waarbij wij uitgaan van een transparante werkwijze.

Op deze manier worden de belangen van de ouders behartigd en vertegenwoordigd.

Wie zitten er in de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die een plaats hebben in Het Woldkasteel. Zij streeft ernaar dat er vanuit iedere groep evenveel ouders vertegenwoordigd zijn.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn bereikbaar via het volgende adres: oc dot tuk at woldkasteel dot nl

Leden oudercommissie

Erik Pull ter Gunne

Erik Pull ter Gunne

Tessa van Leeuwen

Tessa van Leeuwen

Lydia Faber

Lydia Faber

Sanneke Andriol

Sanneke Andriol

Jordi Andriol

Jordi Andriol

Jelte Suurbeek

Jelte Suurbeek

Hermien Zwerver

Hermien Zwerver