Oudercommissie

Wat is de oudercommissie?

Jouw inbreng is gewenst! Onze oudercommissie komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst komen onderwerpen aan bod als pedagogische visie, openingstijden en voeding. Verslagen worden in het ouderportaal gepubliceerd.

Bovendien kunnen ouders vragen, ideeën, opmerkingen of klachten aan de oudercommissie richten, als zij denken dat ze daarmee niet bij de leiding terecht kunnen. De oudercommissie inventariseert, bemiddeld en kan eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en acties ondernemen we in goed overleg, waarbij wij uitgaan van een transparante werkwijze.

De oudercommissie heeft een eigen mailadres waar ouders met vragen terecht kunnen. Toch nodigen wij je van harte uit zoveel mogelijk vragen aan een medewerker van het Woldkasteel te stellen. Wij helpen je graag!

Het mailadres van de oudercommissie is: oc@woldkasteel.nl

Wie zitten er in de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die een plaats hebben in Het Woldkasteel. Zij streeft ernaar dat er vanuit iedere groep evenveel ouders vertegenwoordigd zijn.

Hoe kun je de oudercommissie bereiken?

Wij zijn bereikbaar via het volgende adres: oc at woldkasteel dot nl

Leden oudercommissie

Yurdagul Simsek

Yurdagul Simsek

Sanne van der Wal

Sanne van der Wal

Lydia Faber

Lydia Faber

Sanneke Andriol

Sanneke Andriol

Jordi Andriol

Jordi Andriol

Jelte Suurbeek

Jelte Suurbeek