Beleid

Thema’s en activiteiten

Nieuwsgierig

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en dat willen we graag stimuleren. Onze pedagogische visie is erop gericht om vanuit die nieuwgierigheid op ontdekkingstocht te gaan. Sommige van deze activiteiten vragen voorbereiding, andere ontstaan spontaan.

Ontwikkelingsgericht

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar gebruiken we als leidraad voor de ontwikkeling van kinderen Piramide voor Kinderdagverblijven van Cito. Bij de invulling wordt een onderscheid gemaakt afhankelijk van de leeftijd en de groep waar ze geplaatst zijn. Vanaf de peutergroepen is het themagericht werken duidelijk zichtbaar.

 Thema’s

Aan de hand van thema’s ontdekken kinderen steeds weer nieuwe dingen, maar we springen ook in op wat op dat moment speelt, bijvoorbeeld een sneeuwbui, de geboorte van een broertje of zusje of de verjaardag van een kind.

Worden met behulp van het dagboek in de ouderapp goed op de hoogte gehouden.

Activiteiten

Zó veel dat we ze niet allemaal kunnen noemen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Voorlezen, soms ook buiten de deur
  • Imitatie- en rollenspel met bijvoorbeeld keukenspullen of het treinspoor
  • Gymnastiek en yoga
  • Buiten spelen
  • Muziek maken en zingen
  • Knutselen en verven
  • Spelletjes doen