Beleid

Dagopvang

Bij dagopvang worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. In een liefdevolle omgeving worden de kinderen begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers die precies weten wat je kind nodig heeft.

Wij hebben een babygroep ‘Uiltjes’ van 0 tot ca 1 jaar, een dreumesgroep ‘Kikkers’ van ca 1 tot ca 2 jaar, een peutergroep ‘Draken’ en ‘Mussen’ van ca 2 tot 4 jaar.. Omdat het Woldkasteel een fijne plek wil zijn voor ouders én kinderen adviseren wij een minimale afname van 2 dagen. In overleg kan ook 1 dag of 2 dagdelen afgenomen worden.

Uiltjes

Baby’s zijn welkom bij ons vanaf een leeftijd van circa drie maanden. Voorafgaand aan de plaatsing worden twee wenafspraken gemaakt. Deze afspraken hebben als doel om kinderen op hun gemak te stellen, een vertrouwensrelatie op te bouwen jou als ouder en het afstemmen van voedingsschema’s, slaapgewoontes en de pedagogische aanpak thuis en bij het Woldkasteel.

Voor een uitstekende verzorging en hechting zijn goed opgeleide medewerkers van groot belang. Daarom hebben onze babyleidsters een aanvullende opleiding gevolgd (Babyspecialist). Op deze manier hebben zij extra mogelijkheden om uw baby optimaal te begeleiden.

Kikkers

Vanaf een leeftijd van ongeveer 1 jaar gaan kinderen de wereld om zich heen ontdekken. De jongste kinderen kunnen net wel/niet lopen en doen graag mee met de ontwikkelingsgerichte activiteiten van het thema. De groepsruimte is zodanig ingericht dat deze zich uitstekend leent voor deze activiteiten, maar wij gaan ook graag naar buiten. Een druppeltje regen stoort ons daarbij niet en we hebben voor alle kinderen zo nodig regenbroekjes.

Draken/Mussen

Als kinderen zo’n 2 jaar oud zijn, breekt een nieuwe periode aan. Langzamerhand gaan ze meer met elkaar spelen, in plaats van naast elkaar. De ontwikkeling op alle gebieden gaat razendsnel en daar stimuleren wij ze bij. Als leidraad hiervoor maken wij gebruik van het programma  Piramide voor kinderdagverblijven’ van Cito, waarvoor onze medewerkers opgeleid zijn. Verschoolsing van dit proces vinden wij niet in het belang van het kind. Een kind moet vooral kunnen spelen met andere kinderen om op deze wijze vaardigheden op te doen. Ook bewegen vinden wij erg belangrijk. Onze mederwerkers hebben een uitgebreide training hiervoor gevolgd.

Kinderen die bijna uitvliegen hebben vaak behoefte aan nog meer uitdaging en zelfstandigheid. We doen met hen al wat moeilijkere spelletjes en we leren de kinderen bijvoorbeeld hun eigen brood te smeren en zelfstandig naar het toilet te gaan.

Wanneer we de omgeving verkennen, kunnen we gebruik maken van onze twee electrisch ondersteunde bakfietsen. Op deze manier kunnen we een uitje organiseren naar het bos of kijken bij de lammetjes in de wei.

De dagelijkse leiding is in handen van deskundige pedagogisch medewerkers (PM-ers). Het aantal PM-ers dat per groep wordt ingezet is vastgesteld conform de wettelijk afspraken die hierover in de branche zijn gemaakt.

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar: 1 PM-er / 3 kinderen
Kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar: 1 PM-er / 5 kinderen
Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar: 1 PM-er / 8 kinderen

Kinderopvang bij het Woldkasteel is:

  • Flexibel, zolang het de pedagogische kwaliteit niet in de weg staat; lees meer >
  • Doordachte pedagogische visie; lees meer >
  • Deskundige en goed opgeleide pedagogisch medewerkers; lees meer >
  • Huiselijke en veilige omgeving;
  • Fijne buitenruimte;
  • Aandacht voor gezonde leefstijl; lees meer >
  • Spelen en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes;>
  • Open contact met ouders; lees meer >
  • Vaste, vertrouwde gezichten; lees meer >
  • Eerlijke verhouding in prijs/kwaliteit. lees meer >