Beleid

Contact met ouders

Goed contact met u als ouder is essentieel voor goede begeleiding van uw kind. Als verlengstuk van thuis is het belangrijk dat we informatie uitwisselen. U kent uw kind ten slotte het beste.

Elke dag dat uw kind bij ons komt hebben wij een overdracht. Dit is een korte overdracht; voor grotere bespreekonderwerpen wordt een afspraak gemaakt omwille van de privacy en onverdeelde aandacht. Daarnaast houden wij een digitaal dagboekje bij. Hierin kunt u bijvoorbeeld tijdens de middagpauze zien wat uw kind allemaal gedaan heeft. Ook plaatsen wij regelmatig foto’s.

Naast de dagelijkse overdracht hebben wij maandelijks een nieuwsbrief en plaatsen we regelmatig berichten op onze website of Facebook.

Jaarlijks organiseren we oudergesprekken voor ouders van dagopvang en ten minste 1 maal per jaar een ouderavond met een interessant onderwerp.

Hiernaast kun u altijd een afspraak met ons maken.

Oudercommissie

Uw inbreng is gewenst! Onze oudercommissie komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst komen onderwerpen aan bod als pedagogische visie, openingstijden en voeding. Verslagen worden in de ouderportaal gepubliceerd.

De oudercommissie heeft een eigen mailadres waar ouders met vragen terecht kunnen. Wij nodigen u van harte uit zoveel mogelijk uw vragen aan een medewerker van het Woldkasteel te stellen. Wij helpen u graag!

Het mailadres van de oudercommissie is: oc.tuk@woldkasteel.nl