Aanbod

Dagopvang

Bij dagopvang kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden:

  • schoolweken
  • altijd welkom

Schoolweken betekent opvang tijdens de 40 schoolweken regio Noord. Wanneer u ook tijdens vakanties opvang wenst, kunt u extra opvang aanvragen. Wanneer er ruimte is in de groep, kan uw kind geplaatst worden.

Altijd welkom betekent dat uw kind tijdens de desbetreffende dag altijd welkom is, ook tijdens vakanties. Wij zijn alleen gesloten tijdens reguliere Feestdagen.

Niet gebruikte uren door bijvoorbeeld ziekte of vakantie kunt u ruilen. Zie hiervoor onze ‘ruilservice’

Wij bieden de opvang aan in de volgende blokken:

  • 7:00 – 7:30 verlengde opvang
  • 7:30 – 18:30 hele dagopvang
  • 7:30 – 13:00 ochtend
  • 13:00 – 18:30 middag

Heeft u iets anders nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Samen met u bekijken wij de mogelijkheden.