Aanbod

Het Woldkasteel heeft verschillende vormen van opvang, namelijk dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspelen en boskids.

Opvang kan afgenomen worden in de vormen ‘schoolweken’ en ‘altijd welkom’.

Schoolweken betekent opvang tijdens de 40 schoolweken regio Noord. Wanneer u ook tijdens vakanties opvang wenst, kunt u extra opvang aanvragen. Wanneer er ruimte is in de groep, kan uw kind geplaatst worden.

Altijd welkom betekent dat uw kind tijdens de desbetreffende dag altijd welkom is, ook tijdens vakanties. Wij hebben maar een paar sluitingsdagen per jaar (reguliere Feestdagen) die wij jaarlijks bekend maken.